LỊCH KHỞI HÀNH

gif
 

4 Ngày 4 Đêm

TOKYO – YAMANASHI – FUJI – NARITA [4N4Đ] | Mùa Đông

Ngày Khởi HànhGiá TourHàng KhôngSố chỗ
14/12/201923900000VN32
14/02/202023900000VN32
17/02/202023900000VN32
25/02/202023900000VN32
Xem tất cảXem tất cảXem tất cả
23.900.000 So sánh tour

Khởi hành: Hàng tuần

Hãng: Vietnam Airlines

5 Ngày 4 Đêm

Hành Hương tham dự Thánh lễ [NH]

Ngày Khởi HànhGiá TourHàng KhôngSố chỗ
24/11/201929900000NH32
Xem tất cảXem tất cảXem tất cả
29.900.000 So sánh tour

Khởi hành: 24/11/2019

Hãng: All Nippon Airways

5 Ngày 5 Đêm

TOKYO – NIKKO – YAMANASHI – FUJI [JL] (5N5Đ)

Ngày Khởi HànhGiá TourHàng KhôngSố chỗ
17/10/201929900000JL32
31/10/201929900000JL32
07/11/201929900000JL32
21/11/201929900000JL32
Xem tất cảXem tất cảXem tất cả
29.900.000 So sánh tour

Khởi hành: Hàng tuần

Hãng: Japan Airlines

4 Ngày 3 Đêm

OSAKA – KYOTO – KOBE [in KIX]

Ngày Khởi HànhGiá TourHàng KhôngSố chỗ
03/10/201918880000VN32
10/10/201918880000VN32
17/10/201918880000VN32
24/10/201918880000VN32
07/11/201918880000VN32
21/11/201918880000VN32
28/11/201918880000VN32
12/12/201918880000VN32
19/12/201918880000VN32
Xem tất cảXem tất cảXem tất cả
18.880.000 So sánh tour

Khởi hành: Hàng tuần

Hãng: Vietnam Airlines [in KIX]

4 Ngày 3 Đêm

TOKYO – YAMANASHI – FUJI [NH]

Ngày Khởi HànhGiá TourHàng KhôngSố chỗ
17/10/201923900000NH32
25/10/201923900000NH32
01/11/201923900000NH32
Xem tất cảXem tất cảXem tất cả
23.900.000 So sánh tour

Khởi hành: Hàng tuần

Hãng: All Nippon Airways

4 Ngày 3 Đêm

TOKYO – YAMANASHI – FUJI [VN]

Ngày Khởi HànhGiá TourHàng KhôngSố chỗ
02/10/201923900000VN32
08/10/201923900000VN32
11/10/201923900000VN32
26/10/201923900000VN32
08/11/201923900000VN32
15/11/201923900000VN32
23/11/201923900000VN31
06/12/201923900000VN32
13/12/201923900000VN32
Xem tất cảXem tất cảXem tất cả
23.900.000 So sánh tour

Khởi hành: Hàng tuần

Hãng: Vietnam Airlines

5 Ngày 4 Đêm

OSAKA – KYOTO – KOBE [in KIX]

Ngày Khởi HànhGiá TourHàng KhôngSố chỗ
11/10/201922900000VN32
15/10/201922900000VN32
08/11/201922900000VN32
06/12/201922900000VN32
Xem tất cảXem tất cảXem tất cả
22.900.000 So sánh tour

Khởi hành: Hàng tuần

Hãng: Vietnam Airlines [in KIX]

5 Ngày 4 Đêm

TOKYO – YAMANASHI – FUJI [NH]

Ngày Khởi HànhGiá TourHàng KhôngSố chỗ
12/10/201928880000NH32
22/10/201928880000NH32
02/11/201928880000NH32
28/11/201928880000NH32
Xem tất cảXem tất cảXem tất cả
28.880.000 So sánh tour

Khởi hành: Hàng tuần

Hãng: All Nippon Airways